Co to jest Metoda Callana?

METODA CALLANA to niekonwencjonalna metoda komunikacyjna, która koncentruje się przede wszystkim na rozwinięciu sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Często podkreślane w odniesieniu do tej metody czterokrotnie szybsze osiągnięcie efektów nauki odnosi się właśnie do tych dwóch elementów. Dlatego metoda ta jest idealna dla osób, które w najszybszym możliwym czasie, dążą do opanowania komunikacji werbalnej opartej na najczęściej używanych i przydatnych w życiu codziennym zwrotów językowych. Gramatyka jest wykorzystywana w tej metodzie jako narzędzie do komunikacji, a nie cel sam w sobie.

Metoda Callana maksymalizuje czas poświęcony na mówienie i koncentrację studentów. Lektor zwraca się do słuchaczy z prędkością od około 200 do 240 słów na minutę, w porównaniu 150-180 słów na minutę przy nauce metodą tradycyjną. Szybkie tempo zapobiega znużeniu, zmusza do koncentracji i przede wszystkim uniemożliwia tłumaczenie wszystkiego na język ojczysty. CITYSCHOOL prowadzi zajęcia tą metodą do poziomu średnio-zaawansowanego. Naszym zdaniem wyższy poziom znajomości języka wymaga już poznania bardziej złożonych konstrukcji gramatycznych, jak i poświęcenia większej uwagi pisaniu.

Z tych samych powodów CITYSCHOOL odradza naukę tą metodą młodzieży i studentom, przed którymi szkoły (przede wszystkim egzamin maturalny) i uczelnie stawiają obowiązek zdawania egzaminów opartych na równej znajomości wszystkich sprawności językowych (mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie) podpartych dobrą znajomością gramatyki.

Naukę Metodą Callana często wybierają osoby, które w niedługiej perspektywie wybierają się za granicę, a także pracownicy firm, w których istnieje potrzeba codziennego porozumiewania się w języku angielskim. Nie bez znaczenia dla wyboru tej metody jest również znacznie mniejsza potrzeba pracy pozalekcyjnej (zadań domowych). Przyswajanie języka odbywa się przede wszystkim podczas zajęć. Z tego powodu jest to metoda wygodniejsza dla osób dorosłych, którym w natłoku codziennych obowiązków, znalezienie chwili do nauki przychodzi trudniej, niż dzieciom, czy młodzieży.

Opierając się na swoich doświadczeniach, CITYSCHOOL, w przeciwieństwie do niektórych innych szkół, nie dopuszcza wykupywania pojedynczych godzin nauki. Aby proces opanowania języka angielskiego mógł postępować, minimalna ‘porcja’ nauki to semestr, na który składa się 60 godzin lekcyjnych. Podobnie CITYSCHOOL nie stosuje zmiany lektorów podczas semestru, mając na uwadze korzyści płynące z poznania przez lektora indywidualnych predyspozycji ucznia.

Kolejne stopnie nauki przy wykorzystaniu Metody Callana określane są mianem ‘stage. CITYSCHOOL prowadzi zajęcia Metodą Callana na poziomach od podstawowego do średnio-zaawansowanego (stage I – X). Każdy semestr obejmuje 60 godzin lekcyjnych i służy opanowaniu dwóch poziomów nauki (Stage I i II, Stage III i IV, Stage V i VI, Stage VII i VIII, Stage IX i X).

Nabór do grup odbywa się w oparciu o test kwalifikacyjny. W trakcie nauki istnieje możliwość zmiany terminów, poziomu, a nawet metody o ile w odpowiedniej grupie są jeszcze wolne miejsca. W trakcie semestru postępy w nauce monitorowane są przez testy obejmujące fragmenty omówionego materiału (co ok. 2-3 tygodnie). Ponadto każdy stage kończy się odrębnym egzaminem.

Każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym, którego zaliczenie uprawnia do kontynuowania nauki na kolejnym poziomie, a także do uzyskania zaświadczenia MEN.

Cityschool Placówka Oświatowa - Al. Jerozolimskie 44 lok. 1029 - 00-024 Warszawa