zajęcia próbne

Przed każdym semestrem (we wrześniu i w lutym) zapraszamy na trzytygodniowy cykl lekcji próbnych. Spotkania mają charakter otwarty i nieodpłatny. Lekcje odbywają się raz w tygodniu przez 45 minut.

Słuchacze przydzielani są do grup ze względu na deklarowany poziom znajomości języka:
- podstawowy
- średnio-zaawansowany (wypowiadanie się w podstawowych kwestiach życia codziennego, jak praca, dom, szkoła, rodzina itp.)
- zaawansowany

Zajęcia mają na celu:
- zaprezentowanie szkoły i lektorów
- wybraniu właściwej metody nauki
- precyzyjnemu określeniu stopnia opanowania języka przez słuchacza

Recepcja udziela telefonicznie informacji o terminach zajęć próbnych i przyjmuje na nie zapisy

Zajęcia są całkowicie darmowe i nie skutkują żadnymi zobowiązaniami uczestnika wobec szkoły. W szczególności nie zobowiązują do zapisania się do szkoły na zajęcia w trybie płatnym

Cityschool Placówka Oświatowa - Al. Jerozolimskie 44 lok. 1029 - 00-024 Warszawa